Příběh Mlýnské 119

Dům s klasicistní fasádou se nachází v Mlýnské ulici ve svažitém terénu. Jádro domu je gotické, dům byl po požáru roku 1773 přestavěn do klasicistní podoby, ve které zůstal dodnes.

Podle údajů stavebně historického rozboru objektů v Jindřichově Hradci od Ing. J. Muka z roku 1978 má dům gotický původ. Po požáru města v roce 1773 byl však klasicistně přestavěn a v této podobě se zachoval dodnes. V totožném půdorysném řešení je zachycen i na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1828.

Měšťanský dům čp. 119/III je situovaný ve svažitém terénu jihozápadním směrem od areálu zámku v ulici Mlýnská. Jednopatrový dům je zakončen sedlovou střechou krytou eternitem, pod nímž se nachází původní šindelová krytina.

Měšťanský dům čp. 119/III je gotického původu, klasicistně přestavěný po požáru Jindřichova Hradce v roce 1773. Dům je důležitou ukázkou klasicistní městské architektury na okraji historického jádra města. Jeho mimořádná hodnota spočívá především v urbanisticky významném situování na pohledově velmi exponovaném místě jihozápadně od areálu zámku s dominantou Rondelu. Exteriérové zajímavosti a výjimečnosti objektu napomáhá nejen členění uličního průčelí středovým rizalitem, ale také odlišná úroveň okenních linií v jednotlivých částech tohoto průčelí. Z hlediska interiéru je dům cenný zvláště pro jeho zachované víceúrovňové trojtraktové dispoziční členění. Hodnotu interiéru podtrhují rovněž dochované zaklenuté prostory části přízemí, stejně jako původní kování většiny oken a dveří.